Om frigjøringsteologen Falkberget

Preken under Falkbergetmesse i Bergstadens Ziir 1. mai 2018

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas:

Jesus sa også et ord til verten: «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektninger eller rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.»

(Luk 14:12-14)

Slik lyder det hellige evangelium.

falk18forsideI

I dag vil jeg begynne denne prekenen med å dele et stykke av min egen personlige historie med dere.

Jeg er misjonærbarn. Det betyr at jeg vokste opp som barn av misjonærer, i utlandet. Mer spesifikt Japan. Vi bodde der fra jeg var tre år gammel til jeg var nitten. Hjembyen min heter Kobe, og der bor det en og en halv million mennesker.

Jeg har mye godt å si om den oppveksten jeg fikk der, i Østen. Fortsatt går det ikke en dag uten at tankene mine sveiper dit, om så bare for noen sekunder. Mine foreldre gjorde en solid innsats for å dele de gode nyhetene om Guds kjærlighet til alle mennesker med mennesker i Japan. Det er et livsvalg jeg fortsatt har den største respekt for.

Så ble jeg eldre selv, og skulle velge utdannelse. Jeg valgte, etter et intermesso av musikkstudier, å gi meg hen til kristendomsfaget, og etter hvert til teologien. Og da jeg skulle begynne på dette studiet, valgte jeg å gjøre det på mine foreldres alma mater, Fjellhaug misjonshøgskole på Sinsen i Oslo. For jeg hadde altså vokst opp i Norsk Luthersk Misjonssamband – Sambandet blant venner – og regna meg den gang fortsatt i en eller annen forstand som sambanditt.

Jeg vet ikke hvor mye dere som sitter her i dag kjenner til Misjonssambandet, men det er altså en lavkirkelig bedehusorganisasjon av det temmelig konservative slaget, med en sterk nedenfra-demokratisk organiseringskultur og med en viss skepsis mot prestekjoler, liturgi og offisielle kirkestrukturer. (Noen av dere skjønner vel allerede nå at det skjedde noe med meg langs veien.) Der begynte jeg altså å studere teologi. For jeg hadde forelsket meg i teologien, som fag og som metode, og nå ville jeg vie meg til faget, fordype meg i det, glede meg over det slik bare en student i en aldeles fri studietilværelse kan gjøre.

Og så kolliderte verdenene. Min indre verden og den ytre organisasjonsvirkeligheten. Jeg gikk nemlig i gang med studiene og ønsket å samle meg en verktøykasse. For dette var den teologiforståelsen som var i ferd med å vokse fram hos meg: At det er selve livet som er teologiens gjenstand, og at faget må utruste oss med verktøy og med teknikker for å forstå og fortolke livet, slik det nå engang er. Men på Fjellhaug møtte jeg i bunn og grunn en ganske annen teologiforståelse. Slik opplevde jeg det i hvert fall den gang: Jeg ønsket å samle meg en verktøykasse, men skolen var mer interessert i å selge meg et leksikon.

Men det var ikke egentlig de ferdige svarene med punktum etter jeg var ute etter. Jeg ønsket meg noe som var åpnere, noe med rom for det foreløpige, det midlertidige – selv om også det har noe utfordrende og til tider skremmende over seg, jeg innrømmer gjerne det.

Så ble det til at vi skilte lag, Misjonssambandet og jeg. Kanskje var det best slik. For min del gikk veien hit, til fjellet og til katedralen. Og til Johan Falkberget – det har vært en gave, det også, i tillegg til å være en meningsfull oppgave. Men det er en annen historie.

II

Grunnen til at jeg velger å dele dette stykket meta-refleksjon over teologifaget med dere i dag, finner dere i bildet av verktøykassen. Altså, at teologifaget er en verktøykasse, ikke et leksikon. Jeg både håper og tror at dere forstår hva jeg legger i det.

Fortsett å lese «Om frigjøringsteologen Falkberget»

Om besettelse

Bob Larsson driver det langt. Den selverklærte eksorsisten og pastoren jager ut dine personlige onde ånder for den nette sum av mellom fire og fem tusen kroner. Hvis du vil ha en kjapp konsultasjon på Skype, er prisen rimeligere: 3.339,-. Momsfritt.

Alf Gjøsund skrev for en måned siden en svært lesverdig kommentar i Vårt Land om tro på demonbesettelse og eksorsisme. Dette er fenomener som dessverre fortsatt preger en del kristne miljøer rundt om i verden.

Gjøsunds tekst taler for seg selv. På Verdidebatt ble det diskusjon i kommentarfeltet. Innleggene i diskusjonen var, som i VD-diskusjoner flest, av frustrerende ujevn kvalitet. Hallvard Jørgensen leverte gode innspill til videre samtale om temaet.

Jeg har ingen førstehånds erfaring med fenomenet Gjøsund kommenterer. Heldigvis. Men jeg har hørt forskjellige historier, jeg også. Mye av det jeg har fått høre har vært skremmende, fordi det bare så altfor tydelig har vært snakk om skildringer av overgrep med religiøst fortegn.

Nå kjenner ikke jeg noe nærmere til Larssons «ministry» enn det jeg har lest meg til i media. Da jeg første gang hørte om eksorsist Bob Larsson var min umiddelbare assosiasjon demonen Bob i Twin Peaks, en serie jeg har sett igjennom på nytt denne forsommeren som forberedelse til Sesong 3 som var på vei. (Jeg kunne sagt mye om den nye sesongen av serien, altså, men lar det ligge akkurat her.) Jeg har også tilbrakt mange timer i stille meditasjon over Larsons gale verden (The Far Side). Det er mulig at dette er noe av grunnen til at jeg sliter med å ta Bob Larssons såkalte tjeneste alvorlig.

Men skepsisen som bor i meg handler også om teologiske ryggmargsreflekser. Min teologiske grunnlagstenkning er etter hvert sterkt påvirket av tenkere som Knud Ejler Løgstrup, Emanuel Levinas og Martin Buber. Av Buber har jeg lært om betydningen av å se den andre som et du, ikke som et det. Av Levinas har jeg lært om at sårbarhet og verdighet hører sammen, og at dette er noe vi erkjenner i møtet med den andre. Av Løgstrup har jeg lært om betydningen av den spontane livsytringen tillit, om hvordan tillit og kjærlighet svarer til hverandre og om at vi i ethvert møte med et medmenneske holder en del av den annens liv i vår hånd. 

Summen av dette blir omtrent som så: Når jeg møter et annet menneske møter jeg et sårbart medmenneske, et du som er som jeg og som jeg kan speile meg i. I det oppmerksomme møte møter jeg et medmenneske som kommer meg i møte med tillit, og som inviterer til sårbar og samtidig tillitsfull samhørighet i et her og nå. I kristen terminologi sier vi at den andres ansikt viser oss Guds bilde. Avtroppende biskop Tor Singsaas pleier å si at Kristus er skjult til stede bak den andres blikk.

Hvor mye galt er det ikke da i en teologi som, enten den nå kaller seg kristen eller ikke, inviterer deg til å se inn i den andres ansikt og si: Jeg ser en demon i deg!

Om å misbruke Guds navn

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 1.6.2017

Siden det er konfirmasjonssesong, kan det kanskje være på sin plass med en aldri så liten konfirmanttime.

Hvert eneste år tar vi imot nye konfirmantkull i kirka, flotte ungdommer som setter av tid til å reflektere rundt tro og tvil, identitet og tilhørighet, etikk og moral. Og siden vi i kirka nå engang er forplikta på kirkelig tradisjon kommer vi ikke utenom en time om Budene. De det er ti av, vet dere. Ja, og så den gylne regel og det dobbelte kjærlighetsbudet da; det er noe med at dersom grunnlaget er i orden kommer gjerne konkretiseringene i enkeltcase av seg selv.

Og hvert år har vi den samme samtalen med ungdommene om det budet som i kirkelig tradisjon er kjent som det andre budet: «Du skal ikke misbruke Guds navn!» Hva betyr det? Samtalen starter gjerne som en diskusjon om banning, og om hvilke ord som er «innafor» og ikke. Temaet er uuttømmelig. (Min svigermor jobbet i barnehage og fikk engang et spørsmål fra gølvet om det var like stygt å si «Harry Potter!» som å si «Herre Gud!») På et eller annet punkt i samtalen blir det så vår lodd å gjøre konfirmantene oppmerksomme på at det andre budet stiller seg knekkende likegyldig til banning. De aller fleste banneord viser som kjent ikke til Guds navn men til «ham som holder til i den andre enden av korridoren» som salige Karsten Isachsen i sin tid uttrykte det. Ikke dermed sagt at det å forbanne hverandre er noe vi oppmuntrer til, men dere skjønner tegninga.

Det å påberope seg guddommelig rett til å krenke eller skade andre, derimot, det er i sannhet å misbruke Guds navn. I kirka bekjenner vi at Jesus viste oss Gud (eller avslørte Gud for oss), og han er sitert på at vi til og med skal elske våre fiender. All vold og faenskap i Guds navn er nettopp faenskap, og i så måte misbruk av Guds navn. Hvordan kan den som tråkker på Guds bilde – altså mennesket – påberope seg en guddommelig rett? Svaret gir seg i grunnen selv.

Fortsett å lese «Om å misbruke Guds navn»

Om Den store legen

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 13.10.2016

Det er oktober, og Røros kirke er flomlysrosa igjen. Sånn har det vært de siste årene. Rosa sløyfe-aksjonen kan markeres på mange måter, og Røros menighetsråd liker denne måten.

12046807_1007040256005847_4847102954251220116_n
Foto: Ingrid Nymoen

Noen spørsmål blir det likevel fra både den ene og den andre kanten. Skal kirka lyses opp i alle slags farger for alle slags saker nå da? (Tja. Det er bare å gjøre som brystkreftforeningen og sende en søknad, så vil rådet ta stilling til hver sak for seg.) Og har egentlig medisinsk forskning noe med kirkebygget å gjøre? Er det ikke heller sånn at kirka holder seg med mer eller mindre antikverte holdninger om helbredelse og direkte guddommelig inngripen, og at kristenfolket (hvem de nå er) er programforplikta til å tro mer på Gud enn på legen?

Det er ikke bare nyateister som melder slike motforestillinger. Jeg har også diskutert temaet med velmenende men i mine øyne akk så overivrige kristenkarismatikere, folk som i likhet med alternativbevegelsen mener at legevitenskapen ikke er noe å støtte se på. «Jesus er din lege!» sier de og ber deg kaste krykkene, eller medisinene dersom det er det som er din greie.

Fortsett å lese «Om Den store legen»

Om Guds smertes teologi (i Ljomen)

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 18.8.2016

Når dette står på trykk i Ljomen har Røros-presten med familie nylig kommet tilbake til Norge etter tre ukers rundreise i Soloppgangens land. Som enkelte vil kjenne til vokste jeg opp der – jeg bodde der fra jeg var 3 til jeg var 19 – og denne sommeren lå alt til rette for et besøk i prestens barndomsrike. Så da gjorde vi det.

En av de tingene jeg har med meg fra tida i Japan er fascinasjon for østlig livstolkning. Jeg har blant annet hatt stor glede av å lese og bruke tid på å sette meg inn i det filosofiske universet til den japanske teologen Kazoh Kitamori (北森 嘉蔵). Han har slått følge med meg bort til diverse prekestoler og lesepulter de siste årene, selv om dette nok ikke alltid har vært like tydelig for tilhørerne. Siden dette altså er Japan-sommer for min del tenker jeg tida er inne for en litt mer utførlig presentasjon av Kitamori.

Fortsett å lese «Om Guds smertes teologi (i Ljomen)»

Om de korsfestede (2)

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 30.6.2016

Teologiens store hjul dreier langsomt. Det er ikke hvert år det oppstår egentlige nyheter. Men i overgangen mellom 60- og 70-tallet skjedde det: Verden ble introdusert for en nyhet innen kristen teologi, en retning med et eget fokus og en egen metode. Det vil si, det som ble presentert var ikke nytt, for vi snakker om tema som hadde vært en del av kristendommen siden den spede begynnelse. Likevel representerte frigjøringsteologien en nyvinning.

Frigjøringsteologien vokste fram i Latin-Amerika. Den fant sin form innen miljøer i Den katolske kirke der, og har siden spredt seg over hele verden. Frigjøringsteologien er både et teologisk teoretisk rammeverk og en metode, og de to henger sammen.

Hva skjer dersom man tar på alvor de tekstene i Det nye testamente som tiltaler de fattige og undertrykte? Det var og er frigjøringsteologiens startpunkt. Jesus selv var etter alt å dømme fattig. Han levde enkelt. Han omga seg med sosialt utstøtte. Han ble kastet utenfor tempelbyen og korsfestet, og da soldatene skulle dele hans konfiskerte eiendeler mellom seg var det ikke så mye mer enn det han sto og gikk i. Hadde det ikke vært for at han hadde venner fra flere samfunnslag hadde han nok havnet i en umerket massegrav også.

Fortsett å lese «Om de korsfestede (2)»

Om mannen med kosten

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom torsdag 17.3.2016

hagiaeirene

Plutselig var han der, med kosten sin, på plattformen i Hagia Eirene-kirka. Vi hadde akkurat sett oss om, åtte prester fra Gauldal prosti på studietur i Istanbul. I løpet av to dager hadde vi i tur og orden besøkt Suleiman-moskeen, to synagoger, Den blå moské, Chora-kirka, flere museer og – ikke minst – Hagia Sofia, den enorme helligdommen med sin lange og kompliserte historie først som kristen kirke og så som moské og så til slutt som museum. Nå var turen kommet til Topkapi-palasset. Og der, inne på palassområdet, ligger altså Hagia Eirene, kirka som var åsted for det andre økumeniske kirkemøtet, det som ble holdt i Konstantinopel i år 381. Den arianske striden ble avsluttet på dette konsilet med det vedtaket vi kjenner som Den nikenske trosbekjennelse men som mer presist heter Symbolum Nicænum-Constantinopolitanum, blant venner bare kjent som Nikenum.

Den arianske striden handlet om spørsmålet om hvem og hva Jesus var. Kristus. Messias. Menneskesønnen. Sønnen. Javel. Men var han Gud? Var han menneske? Eller var han begge deler? I så fall: Hvordan? Å be til Jesus, var det avgudsdyrkelse? Arius av Alexandria mente Jesus måtte plasseres som Guds første skapning og dermed hadde en underordnet rolle under den ene Gud. Konsilet samlet seg om noen helt andre formuleringer som forsøkte å ivareta mysteriet om det guddommelige nærværet i og gjennom Jesus: Jesus var Ordet fra evighet,

Guds enbårne Sønn,
født av Faderen før alle tider,
Gud av Gud,
lys av lys,
sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt,
av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.

I dag er Hagia Eirene i bruk som konsertlokale. Det er noe dypt meningsfullt ved det, tenker jeg, selv om jeg selvsagt gjerne hadde sett at den gamle funksjonen som kirke hadde blitt videreført også gjennom ottomanertida. For den nikenske trosbekjennelsen minner oss som framfører den om at troen alltid har en hymnisk komponent, en lovsangstone. Nikenum er utformet nettopp i en hymnisk form. Det kommer aller best fram når den synges. Jeg testet noen toner under Hagia Eirenes kuppel.

Og så var han der altså: Arbeideren med kosten, han som skulle sørge for at kirka var rengjort før neste konsert. Lyset og stemninga ropte på kamera.

Korset. De tre vinduene mot den lyse evigheten. Renselsen. Kirkerommet. Lovsangstonen. Det er et bilde av hva kirka er og skal være, dette. Og mannen med kosten? Kanskje han kan bli et slags bilde på ham den arianske striden sto om, han som kirka bekjenner kom for å vaske bort døden og alle dødens følgesvenner:

For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen
og ved Den hellige ånd
og av jomfru Maria
ble han menneske av kjøtt og blod.