Om Arusha 2018

Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship

Misjon – hva er nå det? I ei tid der folks inntrykk av misjonerende virksomhet like mye formes av The Book of Mormon som av tradisjonell bedehusforkynnelse om «de unådde», hvordan skal Den norske kirke snakke om og leve ut det som har med misjon å gjøre? I mars 2018 fikk jeg mulighet til å fordype meg i slike spørsmål sammen med mennesker fra hele verden.

0

Jeg er for tida medlem (og nestleder) i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR). Det er et spennende verv på mange måter. Rådet har ansvar for Den norske kirkes relasjon til andre kirkesamfunn og andre tros- og livssynssamfunn, både i Norge og i utlandet. Noen ganger betyr dette at vi peker ut representanter til å delta på ulike former for storsamlinger på livssynsfeltet. I mars i år var det min tur til å delta på en slik storsamling: Kirkenes verdensråds konferanse om misjon og evangelisering i Arusha, Tanzania.

Konferansen, som ble annonsert under overskriften Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship, ble gjennomført i tidsrommet 8.-13. mars i år. Jeg reiste dit som delegat, som del av en større norsk delegasjon, og fikk være del av et spennende og inspirerende konferanseprogram på en storsamling med over tusen deltakere fra hele verden.

En del av etterarbeidet etter en slik representasjon er å presentere inntrykk fra konferansen i ulike fora. Dette har av ulike grunner tatt noe tid. Jeg har publisert og presentert inntrykk fra konferansen på enkelte andre plattformer enn denne min egen blogg tidligere. Nå er tida kommet for publisering også i dette formatet. På denne sida vil du finne lenker til en serie refleksjoner rundt Tanzania-reisen jeg gjorde i mars.

 1. Arusha 2018: Bakgrunn
 2. Arusha 2018: Forberedende lesning
 3. Arusha 2018: Konferanseopplevelsen
 4. Arusha 2018: The Arusha Call to Discipleship
 5. Arusha 2018: Torsdag 8. mars
 6. Arusha 2018: Fredag 9. mars
 7. Arusha 2018: Lørdag 10. mars
 8. Arusha 2018: Søndag 11. mars
 9. Arusha 2018: Mandag 12. mars
 10. Arusha 2018: Tirsdag 13. mars
 11. Arusha 2018: Ettertanker
 12. Arusha 2018: Disippelskap i folkekirken
%d bloggere liker dette: