Om et møte i Selbu

På trykk i spalten Prestepreik i Fjell-Ljom 20.6.2019 under overskriften «Post Selbu»

Torsdag 6. juni inviterte Selbu utmarksråd og Roltdalen almenningstyre til grunneiermøte på Selbusjøen hotell og gjestegård under overskriften «Er grunneierretten i ferd med å forvitre?» Møtet pådro seg en del negativ oppmerksomhet, ikke minst fordi to av innlederne på møtet var fra organisasjonen EDL (Etnisk og demokratisk likeverd); jeg skal komme tilbake til dem. Temperaturen ble ikke lavere da en samisk grunneier opplevde å bli avvist i døra.

Den som har fulgt med på hvordan vi arbeider med å ta i bruk og synliggjøre sørsamisk i gudstjenestelivet hos oss, kan umulig være i tvil om hvordan Den norske kirke posisjonerer seg i samepolitiske spørsmål. Vi anerkjenner (naturligvis) samene som urfolk i tråd med ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter, og vi vil gi tydelig støtte til samene i arbeidet med å ta vare på språk, kultur og levesett slik at vi fortsatt kan leve sammen som to folk i ett land.

Nettopp derfor opplevde mange av oss det tvingende nødvendig å gå i rette med påstandene som kom fra EDL, påstander som har blitt framsatt i mange år og som også ble fremmet i ulike debatter under og etter Selbu-møtet. Vi snakker her om en organisasjon som påstår at samene ikke oppfyller kravene til å være urfolk, som forteller en høyst alternativ historie hvor samene – som skal stamme fra tartarene, det er de mongolske hordene – kom til Norge så sent som 1700-tallet, og som framsetter de mest fantastiske påstander om at Sametinget med NSR i spissen er en del av en sammensvergelse med Oslo-makta som har som mål å erobre Norge eller opprette en selvstendig samisk stat på Nordkalotten.

Med det siste har vi beveget oss over i konspirasjonsteorienes verden. Men de andre påstandene er også i beste fall å regne som alternativ historie, eller alternative fakta om man vil. Den som kjenner litt til forskningen på sørsamenes historie, vil kjenne til Yngvar Nielsens framrykningsteori om at sørsamene angivelig hadde kommet sørover relativt sent (på 1700-tallet). Hans hypotese har siden blitt grundig tilbakevist, men selv han regnet altså med at samene på dette tidspunktet allerede hadde levd nordpå i uminnelige tider. Å påstå, slik EDL gjør, at samene innvandret fra Sverige og Finland etter år 1700, er det rene vås.

Konspirasjonsteorier kan være underholdende. Men når de blir forsøkt lagt til grunn for en «samtale» om høyst reelle lokalpolitiske utfordringer, da er det ikke morsomt lenger. Blant de som kjente at tida var inne til å si ifra var Nidaros bispedømmeråd, der undertegnede er medlem. I vårt møte onsdag 12. juni uttalte vi følgende:

«Den sørsamiske urbefolkningen med språk, kultur og næringsvirksomhet er en umistelig del av det som utgjør Midt-Norge. Bispedømmerådet vil uttrykke sterk uro for samtaleklimaet som er blitt synlig den siste tida og advare mot holdninger og utspill som nærer motsetninger.

Sørsamisk liv og virke i Midt-Norge må få kunne leve og utvikle seg i et fritt og åpent rom. Våre møter må være preget av respekt og verdsettelse av alle bidrag.

Gjennom sin virksomhet har Nidaros bispedømmeråd og biskop vært aktive medspillere i å styrke samisk kultur og kirkeliv i hele det sør-samiske området. Kirka ønsker å fortsette å bidra til et trygt og godt samtaleklima og vil arbeide for forsoning der motsetninger har skapt sår og avstand.»

Slik taler altså kirka post Selbu juni 2019. Det finnes interessemotsetninger oss imellom, det kan ingen nekte for. Men vi både kan og må finne løsninger på disse. Da må vi snakke sammen, slik vi også skal leve sammen. Og skal vi snakke sammen, er det et ufravikelig utgangspunkt at jeg anerkjenner den andre som et du, ikke som et noe jeg kan definere selv etter eget forgodtbefinnende. Så får vi møtes, ansikt til ansikt, og ta ting derfra.

2 svar til “Om et møte i Selbu”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s