Om 2016 (så langt)

Bloggen har vært et rolig sted i noen måneder nå. Ja, det har vært mer enn nok å gjøre både her og der, men det er i og for seg ikke en grunn til vedvarende bloggtaushet. Planen er å fortsette å publisere her også i 2016.

Så langt har dette året vært et på mange måter annerledes år enn de foregående. Kort oppsummert:

  1. Jeg er for tida i studiepermisjon. Januar og februar bruker jeg på Johan Falkberget. Jeg sitter i arbeidsgruppa for Falkbergets hus som skal levere en forprosjektrapport i overgangen april/mai, og i tillegg til timene jeg legger ned i dette arbeidet holder jeg på noe som forhåpentligvis skal bli en analyse av teologiske tema i Nattens brød-syklusen. Det jeg ender opp med å produsere i permisjonsperioden vil helt sikkert bli presentert her på bloggen i en eller annen form. Arbeidet er spennende, og konsentrasjonen på Falkberget forklarer hvorfor jeg ikke publiserer særlig med prekener om dagen.
  2. Prestene fikk ny arbeidstidsavtale fra og med 1.1.2016. Nå er det ikke lenger slik at vi kun har en fritidsavtale som definerer hvor mange dager vi ideellt sett skal ha fri. I stedet har vi en avtale som definerer både antall arbeidstimer per uke (normalarbeidstid) og hvor mye av denne tiden vi rår helt over selv (20 %) samt hvordan vi skal få tilleggslønn for arbeid utført på kveldstid og på søn- og helligdager. Det er en nokså krevende prosess å gå over til nye (og dels uferdige) systemer med planlegging av fastlagte arbeidstimer og utfylling av skjemaer for beregning av kvelds- og helgetillegg, men så langt synes jeg dette har gått bedre enn forventet selv om det har krevd sine arbeidstimer. Jeg tror denne omleggingen var nødvendig. Nå får kirka redskaper for å beregne hvor mye presteressurs den faktisk rår over, og prestene kan med større frimodighet avgrense seg fra alle mulige og umulige prosjekter som vil strekke presteressursen både i den ene og den andre retningen. Det gjenstår nok fortsatt et stykke arbeid i kirka for å definere hva man egentlig vil med den ordinerte tjeneste, men som en som forsøker å være både småbarnsfar og ektefelle i tillegg til menighetsprest kjennes grepene i den nye arbeidstidsavtalen i bunn og grunn ganske bra. I den grad vi befinner oss i et paradigmeskifte hva prestetjenesten angår vil jeg si at dette skjedde da prostereformen ble innført i 2004 eller når det nå var.
  3. Á propos paradigmeskifte: Jeg bor ikke lenger i tjenestebolig. Vi har ikke flyttet, det er ikke det, men fra og med 1.9.2015 er boplikten opphevet. Hvilket betyr at vi kan flytte hvis vi vil. Beregningen av markedsleie med tilhørende fordelsbeskatning slo helt greit ut for oss. Men jeg er fortsatt både spent og usikker på hva denne egentlig ganske radikale endringen vil gi av konsekvenser for folkekirka. Pendlerpresten er en større utfordring for folkekirkekonseptet enn presten som skjermer enkelte kvelder men fortsatt bor i og blant menigheten. Tror jeg.
  4. Den norske kirke er ellers et sted hvor det skjer mye spennende for tida. Årets kirkemøte kommer (som kjent) til å vedta å innføre en liturgi for vigsel av likekjønnede par. Foreløpig er det usikkerhet knyttet til nøyaktig hvilken praktisk ordning man vil velge, men det blir en endring. Jeg har tidligere gitt uttrykk for hvilken løsning jeg mener er den beste, og ser med spenning fram mot Kirkemøtet. I år er jeg selv kirkemøtemedlem som del av Nidaros bispedømmeråd. På vårt konstituerende møte 13.-14. januar ble Agnes Sofie Gjeset fra Åpen folkekirke valgt til leder og Per Winsnes fra Nominasjonskomiteens liste valgt til nestleder. Jeg håper og tror at de ulike fløyene i kirka vil kunne samarbeide godt i årene som kommer og finne så samlende løsninger som mulig. Så vil jeg forsøke å bidra til dette så godt jeg kan.
  5. Til slutt: Jeg har ikke all verden av nyttårsforsetter i 2016 heller. Men en ting har jeg gjort, nemlig å blåse liv i spalten jeg har hatt tilgang til i lokalavisa Fjell-Ljom. Hele 2015 gikk uten at jeg leverte et eneste bidrag til «Prestens perspektiver», men nå har jeg og redaktøren blitt enige om en toukersrytme under overskriften «Prestepreik». Bidragene vil bli publisert her på bloggen også etter hvert som de har stått på trykk i avisa. Vignetten ble i hvert fall fin, synes jeg:

2016-01-29 16.34.03

Så langt alt vel, med andre ord. Nå skal lese noen sider i Johannes. Første Prestepreik-bidrag legges ut på bloggen om ikke lenge.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s