Om de som holder motet oppe

Med Kirkens Nødhjelp i Det hellige land (del 9).

Dette innlegget er en del av en serie refleksjoner rundt en studiereise jeg deltok på november 2014. Reisen var i regi av Kirkens Nødhjelp. De åtte første postene i serien finner du bak lenkene under. Du må gjerne gjøre deg kjent med disse før du eventuelt gir deg i kast med dagens post.

  1. Om å være på reise
  2. Om hellige steiner og hellige steder
  3. Om å bygge murer
  4. Om de som bryter tausheten
  5. Om landet og løftene
  6. Om erstatningsteologi og skikkelig teologi
  7. Om arkeologi og konspirasjonsteorier
  8. Om Ms. Violette

Rundreisen i Det hellige land varte i en uke. I løpet av denne ene uka var vi i kontakt med flere av Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjoner i Palestina, og vi møtte en hel rekke engasjerte mennesker. Noen av dem er allerede presentert i de foregående bloggpostene. Denne posten skal handle om enda noen flere av dem og om sammenhengen de står i.

Sabeel

I forrige bloggpost refererte jeg deler av Violette Khourys historie. Der nevnte jeg også i forbifarten at Ms. Violette var en av stifterne bak organisasjonen Sabeel, et fellesskap som arbeider med frigjøringsteologi innenfor palestinsk kontekst.

I løpet av uka vår i Jerusalem var det satt av tid til å delta på torsdagsmessen i Sabeels lokaler sammen med medlemmer i nettverket. Det ble en både vakker og fascinerende opplevelse og en aldeles strålende innføring i frigjøringsteologisk metode. Den forrettende presten utla dagens evangelietekst, som var teksten om talentene (Matteus 25:14-30). Da prekenen var ferdig ville han til å gå videre i liturgien, men da ble han avbrutt av menighetsmedlemmer som ville tilføye, kritisere og korrigere. Utlegningen hans var relativt harmoniserende, men lesningene fra folket var langt mer kritiske. Gir det egentlig mening å se Gud i denne harde herren som lar seg styre av kapitalistisk profittbegjær? Flere av lesningene fra gulvet løftet fram den tredje tjeneren som tekstens egentlige helt, han som saboterer hele vekstspekulasjonen med å grave ned talentet. For er det ikke der vi også er? spurte de. Vi som gjør motstand mot det etablerte, vi som ikke vil la oss låse fast i gamle mønstre. Og var det ikke der Jesus var også?

Etter messen delte vi et måltid mat sammen før vi fikk samtale med Cedar Duaybis, en av grunnleggerne av Sabeel. Hun var en av «protestantene» under messen, og i løpet av samtalen fikk vi både se og høre hvordan frigjøringsteologien som metode gjennomsyrer livet hennes.

Cedar Duaybis

Sabeel trenger flere partnere. Du kan lese mer om dem på nettsidene deres og bli en del av nettverket deres du også.

Rabbis for Human Rights

Yehiel Grennimann

Et annet sted i samme by fikk vi møte rabbi Yehiel Grenimann. Han presenterer seg selv som «konservativ men ikke ortodoks». Grenimann var med på å stifte organisasjonen Rabbis for Human Rights i 1988. Han ble selv ordinert i 1991.

Yehiel Grenimanns egen livshistorie er like fascinerende som de andre vi får innblikk i: Foreldre fra Polen og Hviterussland som overlevde holocaust og flyktet til Australia. Innvandring til Israel i 1973 med påfølgende militærtjeneste. Halvannet års tjeneste i Libanon, flere oppdrag i de okkuperte områdene. En religiøs oppvåkning i Israel sammen med en opplevelse av at landet revitaliserte religionen. Sjokket ved oppdagelsen av at palestinere ble systematisk forskjellsbehandlet og at det blant annet var ulike straffer for samme forbrytelser. Erfaringen av fortsatte trusler og pogromer mot jøder i den arabiske verden. Lesing av Martin Buber og fornyet religiøs fordypelse.

I dag er det 150 rabbier som er medlemmer i nettverket som ble grunnlagt i USA med Martin Luther King og Abraham Joshua Heschel som inspiratorer og forbilder. «En klubb for venstreorienterte rabbier» ler han, før han forteller alvorlig om arbeidet som gjøres: Solidaritetsprosjekter, undervisning, demonstrasjoner og diakonale tiltak.

Rabbis for Human Rights trenger flere partnere. Du kan lese mer om dem på nettsidene deres og bli en del av nettverket deres du også.

Augusta Victoria

Helt til slutt er det på tide å si noe om begynnelsen på turen. Det første stedet vi besøkte var Augusta Victoria-sykehuset ved Oljeberget. Her fikk vi omvisning av sykehusdirektøren selv som forklarte oss om hvordan kampen for et verdig helsetilbud og politiske rettigheter rett som det er flettes sammen. Han viste oss også de mange avdelingene som var satt i stand med støtte fra norske myndigheter.

2014-11-18 12.29.09-1

2014-11-18 10.35.54

2014-11-18 11.01.12

15256529374_61e80ecb1b_k

Augusta Victoria har spisskompetanse på kreftbehandling. De utfører et stort og viktig mammografi-arbeid blant kvinner på Vestbredden, et arbeid som også har en viktig likestillingsdimensjon ved seg. De tar imot og behandler pasienter fra hele det palestinske området, inkludert Gaza. Som jeg har beskrevet i en tidligere post hender det at pårørende til barnepasienter ikke slipper ut av de okkuperte områdene under behandlingstiden.  Sypehuspersonalet bærer tunge bører på sine skuldre.

Arbeidet ved Augusta Victoria er et synlig bevis på at støtte til de palestinske områdene gir resultater. Både sykehuset og alle de andre partnerne til Kirkens Nødhjelp i området trenger vår fortsatte støtte, enten det skjer gjennom partnere som KN eller gjennom bevilgninger på nasjonalt nivå. Støtt dem gjerne, du også.

Jeg vil fortsette å be for dem, alle disse som holder håpets fane høyt. Og for alle de andre vi møtte: For ledsagerne fra EAPPI, for arbeidet ved Diyar i Betlehem, for Grassroots-bevegelsen, for Breaking the Silence, for Palestinian Working Women’s Society for Developement og for alle representantene fra de mange ulike kirker og kirkesammenslutninger vi hadde den ære å møte i løpet av den hektiske uka i Jerusalem.

Be og arbeide.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: